Opiskelijatietoja

Ryhmien opiskelijamäärä
Ryh­mä Poi­kia Tyt­tö­jä Yh­teen­sä
11F 3 3 6
12A 12 11 23
12B 14 17 31
12C 9 17 26
12D 11 18 29
12E 3 10 13
13A 10 22 32
13B 10 21 31
13C 11 23 34
13D 13 20 33
13E 5 18 22
14A 10 22 32
14B 10 23 33
14C 7 25 32
14D 11 22 33
14E 4 15 19
Yh­teen­sä 149 299 448
Opiskelijavaihto
Lukiodiplomit ja muut suoritukset

Eng­lan­nin kie­len suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keen suo­rit­ti 33 opis­ke­li­jaa ja ruot­sin ko­keen 44 opis­ke­li­jaa.  Puhe­vies­tin­tä­tai­to­jen päät­tö­ko­kee­seen osal­lis­tui 4 opis­ke­li­jaa. Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­tu 9 opis­ke­li­jaa ja lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­min 7 opis­ke­li­jaa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015