Opettajat, muu henkilökunta sekä koulun yhteystiedot

Rehtori
Apulaisrehtorit
Opettajat
Koulusihteeri

Arja Hil­tu­nen  puh. 017 184563

Kiinteistönhoitaja

Veik­ko Kum­pu­lai­nen  puh. 044 4260207

Kouluravintola

Lii­sa Ran­ta­nen (puh. 044 4260719) ja Mir­ja­mi Tol­va­nen

Terveydenhoitaja

Lau­ra Saa­re­la  puh. 044 7186562

Lu­ki­o­psy­ko­lo­gi

Jen­na Leh­to puh. 044 718 4061

Eri­tyis­o­pet­ta­ja

Sai­ja Uusi­talo puh. 044 718 1377                                                                                                                                                    

Kuraattori

Kati Sa­lo­nen,  puh. 044 7184075

Koulun osoite

Pui­jon­katu 18, 70110 Kuo­pio

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015