Ruokailu

Ruokailu

Pal­ve­lu­vas­taa­va  Lii­sa Ran­ta­nen puh. 044 4260719

Ruo­kai­lu­vuo­rot:

Ruokailuvuorot jaksoittain ja vuositasoittain

1. JAK­SO:
Pan­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si syys­luku­kau­del­la jak­sos­sa ruo­kail­laan poik­keus­aika­tau­lun mu­kai­ses­ti. Aika­tau­lus­ta tie­do­te­taan ryh­män­oh­jauk­ses­sa ja kou­lun koti­si­vuil­la.

2. JAK­SO:

3. JAK­SO:

4. JAK­SO:

5. JAK­SO:

Nou­da­ta ruo­kai­lu­vuo­ro­ja jo­no­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si! Pääl­lys­vaat­teet, ha­tut ja lau­kut jä­te­tään ruo­kai­lun ajak­si käy­tä­vän nau­lak­koi­hin omal­la vas­tuul­la tai lo­ke­rik­koi­hin.

Jos nou­da­tat eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta, il­moi­ta sii­tä keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nal­le.

Päät­tö­vii­koil­la ja pa­lau­te­päi­vi­nä toi­mii ns. jous­ta­van ruo­kai­lun peri­aate: ruo­ka on tar­jol­la klo 10.00 – 12.30, ja opis­ke­li­jat voi­vat ruo­kail­la sil­loin, kun se heil­le par­hai­ten so­pii.

Pan­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si myös päät­tö­vii­kon ruo­kai­lut on por­ras­tet­tu. Kurs­sin opet­ta­ja il­moit­taa opis­ke­li­joil­le ruo­kai­lu­ajat.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2020-20218.6.2020