Vinkkejä lukio-opiskeluun

Ajanhallinnan ABC
 Opiskelutaidot
 Aloittaminen 
Keskittyminen
Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022