SISTER SCHOOLS GET TOGETHER

Kuopion Lyseon lukio & Beicai Senior High School Affiliated to Shanghai Maritime University

lyseo-beicaiSISTER SCHOOLS GET TOGETHER –

LIFELONG FRIENDS ACROSS THE GLOBE

Kolmivuotinen yhteistyömme jatkui ja syveni, kun 28 hengen delegaatio shanghailaisesta ystävyyskoulustamme vieraili Kuopiossa 21. – 29.8.2015. Toiminnan keskeisimpiä näkökulmia on tutustuminen toiseen kulttuuriin ja kansainvälisten ystävyyssuhteiden luominen:

Heti ensimmäisenä päivänä heidän innostuksensa oppia tuntemaan host-perheitä vakuutti itselle, miten hienosta asiasta tässä projektissa on kyse. Päivien kuluessa ja alkujännityksen laantuessa kaikki muuttui vapaammaksi, eikä käsitettä vieras enää tunnettu.

Tänä syksynä suomalaiset ja kiinalaiset työskentelivät myös yhteisen ympäristöprojektin parissa. Työ alkoi jo keväällä ja opiskelijaryhmät rupesivat tutkimaan omia aiheitaan: ilmanlaatu Kuopiossa ja Shanghaissa, ilmaston lämpeneminen Suomen ja Kiinan näkökulmasta, Kuopion ja Shanghain väestö ja demografiset ominaispiirteet, kuopiolaisten ja shanghailaisten suhtautuminen ympäristöasioihin, Kuopion ja Shanghain alueiden tekniset näkökohdat (esim. teollisuus, liikenne). Projekti huipentui seminaariin, jossa ryhmät esittelivät työnsä tulokset.

Kouluviikon alkaessa tunnelma kuitenkin vapautui, kun teimme yhdessä ilmastoaiheista projektia – -.
Projektin aikana tuli tutustuttua uusiin ihmisiin, joihin ei muuten ehkä olisi edes kuvitellut tutustuvansa.

Kiina-projekti toivottavasti ravistelee sekä meitä että kiinalaisia miettimään omaa ympäristöjalanjälkeä.

Yhteistyömme jatkuu tämän lukuvuoden aikana uuden projektin merkeissä ja lyseolaisdelegaatio suunnittelee matkaa Kiinaan keväällä 2016.

Kun viimeinen yhteinen aamu koitti, huomasin kuinka paljon odotin uudelleentapaamista. Ja totta kai mieltä lämmitti kun kuuli tunteen olevan molemminpuolinen.

Kursivoidut kohdat on lainattu lyseolaisten opiskelijoiden teksteistä (Miia, Katri, Riku)

Kuvia vierailusta löydät koulumme Facebook-sivulta.