Lakkiaiset 1.6.2019

Juhlan tallenne:

Juhlan ohjelma

Suvivirsi 571: 1 – 3  

Musiikkia 

Lyseon lauluryhmä 

Pinnan alla (säv. K. Koskinen, san. E. Pakkala)

Sinuun minä jään (säv. & san. P. Vesala) 

Puhe 

Opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen 

Musiikkia 

Liinu Lavikainen, piano

Chopin: Impromptu No. 3, Ges-duuri, Op. 51

Ylioppilastodistukset ja -lakit 

Apulaisrehtori Paavo Heiskanen & ryhmänohjaajat 

Gaudeamus igitur 

Uuden ylioppilaan puhe 

Henri Toivanen

Savolaisen laulu 

Rehtorin puhe

Hyvät tulevat uudet ylioppilaat. Arvoisa juhlaväki.

Tänään on erityisen hieno päivä, tämä on teidän tulevien uusien ylioppilaiden juhlapäivä. Olette nyt eräässä elämänne merkittävistä taitekohdista, koulu on jäämässä taakse ja katseenne suuntautuvat tulevaisuuteen. Teidän myötä Lyseo on jälleen yhden kokemuksen rikkaampi, te yhdessä ja jokainen erikseen olette nyt pala Lyseon yhteistä historiaa. Toivon, että Lyseo on antanut teille uusia ystäviä, mieleenpainuvia hetkiä, onnistumisen elämyksiä, mutta myös taitoa sietää epäonnistumisia, sekä ennen kaikkea uskoa tulevaan. Me täällä Lyseolla olemme varmoja siitä, että te, rakkaat nuoret, olette valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Lukionkin tulee seurataympäröivän yhteiskunnan muutoksia, ja oltava valmis vastaamaan niistä nouseviin haasteisiin. Lukiota on viime vuosina uudistettu kovasti, ja uudistukset jatkuvat edelleen uusilukio-hengessä. Valtaosa teistä aloitti lukion syksyllä 2016, samaan aikaan kun voimaan astui uusi opetussuunnitelma. Moni teistä on ollut mukana myös tuntijakokokeilussa, jossa olette voineet valita reaaliaineita hieman vapaammin. Uudistuksia tapahtuu vain kokeilemalla, ja olen erityisen ylpeä siitä, miten ennakkoluulottomasti te olette suhtautuneet erilaisiin kokeiluihin mm. yhteisopettajuuden, käänteisen opetuksen ja tiimikurssien parissa. Lukio on toki aina ollut uudistuva, kehittyvä ja muuttuva. Itseasiassa minulla ja teillä, uudet ylioppilaat, on tältä osin yhteisiä kokemuksia. Kun minä uutena lukiolaisena tulin Lyseoon syksyllä 1995 kuuluin ensimmäiseen vuosikertaan, joka aloitti lukio-opinnot luokattomassa lukiossa.

Te olette myös ensimmäinen sukupolvi, joka on osallistunut, ainakin lähes kaikissa oppiaineissa, digitaaliseen ylioppilaskokeeseen. Ylioppilaskirjoitusten ensimmäiset digitaaliset kokeet järjestettiin syksyllä 2018 saksan kielessä, maantieteessä ja filosofiassa. Nyt keväällä 2019 kaikki kokeet olivat digitaalisia, kun matematiikankin koe oli ensimmäistä kertaa digitaalinen. Ylioppilaskokeiden digitalisoituminen on vaikuttanut myös opetuksen digitalisoitumiseen. Olemme Lyseolla erityisen ylpeitä ja iloisia siitä, miten te, uudet ylioppilaat, olette ottaneet haltuun sekä digitaaliset koeympäristöt että digitaaliset opetusympäristöt, ja erilaiset opiskelussa käytetyt ohjelmistot. Kuten tiedätte, tämä ei ole aina ollut helppoa, eikä missään tapauksessa ongelmatonta. Aika harvassa taitavat olla ne opiskelijat, jotka eivät ole tuskailleet Abitti-kokeisiin kirjautumista, Otavan digikokeiden hitautta tai Sanoman Kompassikokeiden kankeutta, tai jotain muuta digiympäristön ongelmaa. Olen myös ylpeä teistä Lyseon opettajat, jotka olette sinnikkäästi opetelleet uusia digitaalisia työkaluja ja ottaneet niitä käyttöön ennen kaikkea pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Kiitos kuuluu myös koulullamme toimivalle digitukitiimille, joka on ollut opettajien ja opiskelijoiden tukena arjen haasteissa.

Lukion uudistuminen toki jatkuu edelleen.Syksyllä julkaistaan seuraava, vuonna 2021 voimaan tuleva opetussuunnitelma. Uusi laki ylioppilastutkinnosta on hyväksytty helmikuussa ja laki astuu voimaan elokuun alussa. En mene tarkemmin uuden lain yksityiskohtiin mutta mainittakoon, että hyväksytyn kokeen saa jatkossa uusia rajoituksetta. Vanhemmille tiedoksi, että tämä oikeus on voimassa myös takautuvasti, joten nyt teilläkin on halutessanne mahdollisuus päästä tutustumaan digitaalisiin ylioppilaskokeisiin. Vuosi sitten kesäkuussa hyväksyttiin myös uusi lukiolaki, joka astuu voimaan elokuussa. Lain tavoitteena on mm. lisätä lukion vetovoimaa ja sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Uuden lukiolain velvoittama lukion ja korkea-asteen välinen yhteistyö on Kuopiossa jo hyvällä alulla. Jo osa teistäkin tulevista uusista ylioppilaista on suorittanut lukiokurssien ohella myös opintoja yliopistossa.

Arvoisat tulevat uudet ylioppilaat.Tämä päivä on erityisen tärkeä teille, mutta se on erityisen tärkeä myös minulle. On erityisen hienoa olla jakamassa ylioppilastodistuksia ensimmäisen kerran juuri teille, upeat uudet ylioppilaat. Ja on erityisen hienoa tehdä se juuri tällä Lyseon juhlasalin lavalla, jolla 21 vuotta sitten sain oman ylioppilastodistukseni. Tästä herääkin kysymys ”mitä on lyseolaisuus”. Se on jotakin, joka kasvaa sisällemme Lyseossa vietettyjen vuosien aikana. Se on jotakin erityistä, jotakin jota on vaikea kuvailla. Lyseolaisuus tulee säilymään teissä ja mielissänne tulevaisuudessakin. Se säilyy ja voimistuu, vaikka teistä ei tulisikaan tällaista ikilyseolaista. Mutta olkaa huoleti, olen varma, että joku tai jotkut teistä vielä palaavat tänne Lyseolle uusiksi ikilyseolaisiksi.

Tänään saamanne ylioppilastodistus tuottaa teille jatko-opintokelpoisuuden.Te, hyvät uudet ylioppilaat, olette päässeet osoittamaan ylioppilastutkinnon kokeissa Lyseolla opiskelemianne tietoja ja taitoja. Jälleen kerran ylioppilastutkinnon arvosanat ovat olleet huipputasoa. Haluan vielä kerran onnitella teitä, tulevat uudet ylioppilaat, tästä hienosta saavutuksesta. Samalla esitän myös kiitokset Lyseon opettajille hyvin tehdystä työstä.Jatko-opintokelpoisuuden lisäksi lähes yhtä tärkeitä on lukiosta saamanne jatko-opintovalmiudet, joita ovat esimerkiksi kyky etsiä uutta tietoa, kyky omaksua uutta tietoa ja kyky käyttää uutta tietoa. Albert Einstein onkin joskus sanonut: “Oppi on se, mitä jää jäljelle sen jälkeen, kun unohdat kaiken, mitä opit koulussa.”

Me täällä Lyseolla luotamme siihen,että te saavutatte omat unelmanne. Te olette valmiita tulevaisuuden haasteisiin! Yksi unelmanne, tavoitteenne ja toiveenne kuitenkin täyttyy jo hetken kuluttua, kun saatte painaa valkolakin päähänne. Aloitetaan siis ylioppilastutkintotodistusten, lukion päättötodistusten ja ylioppilaslakkien jakaminen.

Ylioppilaaksi julistaminen

Olette nyt läpäisseet ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä suorittaneet koko lukion oppimäärän. Täten olette suorittaneet koko ylioppilastutkinnon. Merkiksi tästä saatte oikeuden kantaa ylioppilaslakkia. Niillä valtuuksilla, jotka ylioppilastutkintolautakunta on minulle suonut, julistan teidät ylioppilaiksi. Pyydän teitä laittamaan ylioppilaslakin päähänne!

apulaisrehtori Paavo Heiskanen