Koulutukset Lyseolla

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen lukiossa 1.4.2019

Kenelle

lukioiden aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja muu henkilökunta

Kouluttaja

neuropsykologi, kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja Nina Uusitalo, Tobimus & Aivotaidot

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen teoriassa

Koulutuksen aluksi tutustutaan lyhyesti yleisimpiin lukioikäisillä esiintyviin oppimisvaikeuksiin ja niiden tunnistamiseen. Lisäksi paneudutaan tuen tarpeisiin eri oppimisvaikeuksissa sekä erilaisiin tuen muotoihin (sisäiset & ulkoiset keinot).

Oppimisvaikeuksien tukeminen käytännössä

Tämän jälkeen käsitellään käytännön työvälineitä lukioikäisten oppimisvaikeuksien tukemiseksi. Painotus on menetelmissä, jotka hyödyttävät suurta osaa oppilaista riippumatta oppimisvaikeudesta, mm. tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja opiskelustrategioiden tukemisen menetelmät sekä opetusmenetelmien ja odotusten muokkaaminen. Koulutuksessa painotetaan käytännönläheisyyttä ja konkretiaa ja koulutuksen antia on mahdollista hyödyntää heti koulutuksen jälkeen osana omaa opetustyötä.

Luennon tallenne

Salasanan luennon tallenteeseen voi kysyä Karoliina Peltolalta (karoliina.peltola(at)kuopio.fi).