Meille hyvinvointi on tärkeää!

Lyseolla niin yksilön kuin yhteisönkin hyvinvointi on tärkeä asia. Opiskelijaa tuetaan opinnoissa yksilöllisesti hänen tarpeidensa mukaan ja jokaisen opiskelijan opiskelusuunnitelma tehdään huomioiden hänen yksilölliset tavoitteensa ja voimavaransa. Opinto-ohjaukseen ja muuhunkin opiskelun tukeen on panostettu. Apua on tarjolla erilaisiin opiskelun tai elämänkin solmukohtiin.

Lisäksi uusien lyseolaisten kurssivalintoja tehdään osin valmiiksi. Tällä helpotetaan lukion aloitusta ja tuetaan uusiin lukiokavereihin tutustumista järjestämällä osa opinnoista oman ryhmänohjausryhmän mukana. 

Tervetuloa Lyseoon 2019 from Kuopion Lyseon lukio on Vimeo.