Lyseon sydäntä lähellä

Meille hyvinvointi on tärkeää!

Lyseolla niin yksilön kuin yhteisönkin hyvinvointi on tärkeä asia. Opiskelijaa tuetaan opinnoissa yksilöllisesti hänen tarpeidensa mukaan ja jokaisen opiskelijan opiskelusuunnitelma tehdään huomioiden hänen yksilölliset tavoitteensa ja voimavaransa. Opinto-ohjaukseen ja muuhunkin opiskelun tukeen on panostettu. Apua on tarjolla erilaisiin opiskelun tai elämänkin solmukohtiin.

Lisäksi uusien lyseolaisten kurssivalintoja tehdään osin valmiiksi. Tällä helpotetaan lukion aloitusta ja tuetaan uusiin lukiokavereihin tutustumista järjestämällä osa opinnoista oman ryhmänohjausryhmän mukana. 

 

Pajat oppimisen tukena!

Lyseolla on monenlaista pajatoimintaa, joka auttaa opiskelijoita kehittämään omia opiskelun taitojaan sekä tarjoaa tukea opintojen etenemiseen. Mikäli jokin opintoihin liittyvä työ meinaa jäädä tekemättä, voi sen tulla tekemään ns. rästipajaan, joka järjestetään vähintään kerran jaksossa.  

Matematiikkatutorit pyörittävät matikkapajaa, johon voi tulla tekemään vaikkapa kotitehtäviään. Lisäksi Lyseolla toimii Matematiikan ja luonnontieteiden seura Sigma, joka on Kuopion luonnon ystävien yhdistyksen alainen toimintaseura. Sigma tarjoaa tukea mm. kerran jaksossa järjestettävän kertauspajan muodossa. Tämä ns. Long Lesson järjestetään vapaaehtoisvoimin lauantaiaamupäivänä kunkin jakson loppupuolella. 

Tukea opintoihin tarjoaa myös erityisopettaja sekä hänen järjestämänsä opiskelutaitojen paja. Lyseolla opiskelija ei jää ongelmansa kanssa yksin. 

 

Innostavat ja innovatiiviset opettajat!

Lyseon opettajat ovat asiantuntevia ja innovatiivisia. Opettajat kehittävät opetus- ja oppimismenetelmiä opiskelijoiden parhaaksi. Opetuksessa käytetään erilaisia menetelmiä liitutaulusta pilvipalveluihin. Lyseon opettajien ammattitaito on huomioitu myös kansallisilla palkinnoilla, kuten Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Suomen tiedeseuran opettajapalkinnoilla sekä Svenska Folkskolans Vänners -stipendillä.  

 

 

Lyseo goes global!

Lyseossa voit opiskella kansainvälisen IB-ohjelman mukaisesti englannin kielellä. Lisäksi kaikille opiskelijoille on tarjolla monipuolinen kielivalikoima ja kansainvälisyys on läsnä myös muissa oppiaineissa.  Koulumme tekee aktiivista ystävyyskouluyhteistyötä kiinalaisen, saksalaisen ja ranskalaisen koulun kanssa. Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia lähteä opintomatkoille esimerkiksi Gotlantiin ja Pietariin.  

Koulussamme on huikeita mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Monipuolisen kieliohjelman lisäksi meillä vierailee ystävyyskoulujemme opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Meillä on myös vuosittain useita vaihto-opiskelijoita. Koulumme opiskelijat ovat myös aktiivisia Euroopan nuorten parlamentissa (EYP). 

Lisää kansainvälisyydestä voit lukea linkistä https://kuopion-lyseo.onedu.fi/web/lyseo/kv-hankkeet/. 

 

IB-opintoja kaikille lyseolaisille!

Kaikki Lyseon opiskelijat voivat halutessaan opiskella 1 tai 2 oppiainetta IB-tutkinnosta. Ensiksi suoritetaan suomalaisen tutkinnon pakolliset kurssit ja sen jälkeen voi samaa ainetta jatkaa IB-ohjelmassa ja vaikka kirjoittaa kyseisen oppiaineen IB-loppukokeissa. Esimerkiksi taloustiedosta kiinnostunut voisi opiskella yhden pakollisen kurssin suomalaisesta opinto-ohjelmasta ja viisi kurssia IB-ohjelmasta. Lisäksi opiskelijat voivat opiskella yksittäisiä kursseja IB-ohjelman mukana. Esimerkiksi matematiikassa voi tutustua kompleksilukuihin osallistumalla yhdelle matematiikan IB-kurssille. 

Lue lisää IB-opinnoista: https://kuopion-lyseo.onedu.fi/web/ib-opiskelu/

 

CAS-ohjelma avaa mahdollisuuksia!

IB:n harrastus- ja vapaaehtoistyöohjelma on avoin kaikille Lyseon opiskelijoille. CAS-ohjelman voi liittää osaksi maailmankansalaisen passia tai saada siitä erillisen IB-suorituksen. CAS-ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa vapaaehtoistyöhön liittyvän lukiokurssin osana kansallisen puolen lukio-opintoja. CAS-ohjelmasta saat myös mukavasti sisältöä CV:hen, mikä voi olla merkittävä etu vaikka kesätöitä haettaessa.

Lue lisää CAS-ohjelmasta: https://kuopion-lyseo.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/25/cover