Tiedotteet koronatoimenpiteistä huoltajille ja opiskelijoille

Tiedote kiihtymisvaiheesta 4.11.2020

Kuopiossa koronaepidemia kiihtymisvaiheessa – maskin käyttösuositus laajenee

Alueellinen koronaviruksen torjuntatyöryhmä totesi kokouksessaan 2.11.2020, että osa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa tai lähellä sitä. Kiihtymisvaiheessa ollaan Kuopion ja Siilinjärven kaupunkien alueella.

Tämä aiheuttaa muutoksia voimassa oleviin suosituksiin ja rajoituksiin. Kasvomaskisuositus laajenee THL:n kiihtymisvaiheen suositusta vastaavaksi.

Suositus maskin käytöstä epidemian kiihtymisvaiheessa

Perustason suosituksen lisäksi, maskien käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville ryhmille:

  • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa. 
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Kuopiossa lukiolaiset käyttävät omia kasvomaskeja. Vähävaraisten lukiolaisten on mahdollista saada kasvomaskeja ilmaiseksi kaupungin ja yhteistyökumppaneiden jakelupisteistä. (Kasvomaskien jakaminen vähävaraisille)

Lisää ohjeistusta maskien käytöstä löytyy THL:n sivuilta: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Laaja maskin käyttö vähentää altistumista koronavirukselle

Altistumista ei välttämättä ole tapahtunut, jos COVID-19-tapaus ja/tai lähikontakti ovat käyttäneet kasvomaskia, kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai visiiriä. Altistumistilanteiden arvioinnissa huomioidaan aina kokonaistilanne, kuten tilan koko ja ilmanvaihto sekä altistumisen luonne ja kesto.

Epidemiatilannetta arvioidaan viikoittain

Pohjois-Savon alueellinen epidemian torjuntatyöryhmä, eli niin sanottu alueellinen koronanyrkki, kokoontuu viikoittain STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi.

Ryhmässä seurataan epidemiatilannetta ja arvioidaan epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Linjauksista viestitään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin verkkosivulla.

Koronatiedotus Kuopio.fi-verkkosivuilla

Seuraathan ajankohtaisia ohjeita koronavirukseen liittyen Kuopion kaupungin verkkosivujen Tietoa koronaviruksesta -sivulta.

Tietoa Lyseon lukion altistumisesta 26.10.2020

https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3143945

Lisätietoja: rehtori Samuli Laitinen, samuli.laitinen@kuopio.fi, 044 718 4562

Tietoa Kallaveden lukion altistumisesta 22.10.2020

Kallaveden lukiossa koronavirustartunta

Kuopion kaupungin tiedote opiskelijoille ja huoltajille 16.3.2020

Kuopion kaupunki noudattaa maan hallituksen linjausta sulkea perusopetuksen koulut ja lukiot keskiviikosta 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 asti. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kouluissa ja lukioissa on valmistauduttu poikkeukselliseen tilanteeseen erityisjärjestelyin. Se voi tarkoittaa monimuoto-opetusta, itsenäistä työskentelyä tai digimateriaalien käyttöä. Opettajat keskustelevat ja sopivat oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa monimuoto-opetuksen toteuttamisesta tiistaina 17.3.2020 oppilaitoksissa. Lukiolaisten ei ole pakko saapua 17.3. tiistaina lukiolle. Monimuoto-opetuksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Monimuoto-opetukseen siirryttäessä opetustapa muuttuu. Opettaja on oppituntien aikana opiskelijoiden tavoitettavissa sovitun yhteydenpitosovelluksen kautta, mikäli hänellä ei ole samaan aikaan ylioppilaskirjoitusten valvontaa. Monimuoto-opetus mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen, josta on jo 13.3. annettu tiedote. Aineenopettajat ohjeistavat tästä suoraan opiskelijoita.

Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelut käydään ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä hyödyntäen. Sama koskee erityisopetusta, psykologi- ja kuraattoripalveluita. Rehtorit, opettajat ja lukiosihteerit voivat työskentelevät lukion tiloissa tulevalla viikolla. Lukioiden ruokaloissa ei ole tarjoilua monimuoto-opetuksen aikana.

Ylioppilaskirjoituksia järjestetään kuluvalla viikolla päivittäin. Kirjoituksissa noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan ja lukioiden niistä erikseen antamia ohjeita.

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista opiskelijoille ja koteihin tiedotetaan Wilmassa. Tiedotteita ja ohjeita kerätään kaupungin tiedotussivulle:  https://www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta

 

Liite: Valtioneuvoston tiedote

Opetusjohtajan tiedote huoltajille 15.3.2020

Osa koulujen oppilaista, opiskelijoista ja henkilöstöstä saattaa enenevässä määrin joutua jäämään pois koulusta koronaviruksen, flunssan tai muiden syiden takia, ja se tarkoittaa enemmän erityisjärjestelyitä arjessa. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa opiskelua monella eri tavalla, kuten esimerkiksi tehtävien antoa kotiin, etäopetusta, itsenäistä työskentelyä tai digimateriaalien käyttöä.

Opettajat keskustelevat oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa mahdollisen monimuoto-opetuksen toteuttamistavoista ja varmistavat, että oppijoilla on tiedossa, miten he voivat opiskella myös kotona. Järjestelyt voivat olla hyvin erilaisia eri-ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineissa. Opettajat tiedottavat monimuoto-opetuksen toteuttamisesta myös teitä huoltajia.

Varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi

  • Viime perjantaina 13.3. annettiin kehotus kuljettaa oppikirjat ja muut tarvittavat koulutarvikkeet päivittäin kotiin. Tässä on kyse varotoimenpiteestä ja varautumisesta tilanteeseen, jossa opiskelu tapahtuu mahdollisesti kotona.
  • Jo aiemmin kuluneella viikolla peruttiin kaikki koulujen toimintaan liittyvät oppilaiden/opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön ulkomaille suuntautuvat matkat, luokkaretket ja leirikoulut. Peruminen koskee nyt myös kotimaahan suuntautuvia vastaavia matkoja, retkiä ja leirikouluja. Myös kaupungin sisäisistä opintokäynneistä pidättäydytään. Emme myöskään ota kansainvälisiä tai kotimaisia ryhmävierailuja kouluille ja yksittäisten vieraiden kohdalla käytetään suurta harkintaa.
  • Kaikki koko koulun kokoontumiset sekä suuremmat yhteistilaisuudet järjestetään pienemmissä ryhmissä tai niistä luovutaan kokonaan.
  • Kuopion kaupungin sisäliikuntapaikat on suljettu yleisöltä 14.3. ja tämä tarkoittaa koululiikunnan osalta sitä, että liikuntatunnit järjestetään koulun omissa liikuntatiloissa ja liikuntakentillä.
  • Koulut ja oppilas- ja opiskelijaryhmät eivät enää osallistu julkisiin konsertteihin, teatteriesityksiin tai vastaaviin koulun ulkopuolella oleviin yhteistapahtumiin.

Määräykset ovat voimassa loppulukukauden ajan eli 31.5.2020 saakka

 

Lasten ja nuorten poissaolot koulusta

Huoltajia suositellaan käyttämään erityistä harkintaa lasten ja nuorten kohdalla, jos lapsi tai nuori on lähiaikoina ollut ulkomailla tai tuntee vähänkin flunssan oireita. On vaikeaa erottaa koronaviruksen ja normaalin flunssan oireita toisistaan, ja tästä johtuen kotiin tulee jäädä hyvin matalalla kynnyksellä, jos minkäänlaisia oireita ilmenee!

Huoltaja voi hakea luvallista poissaoloa lapselleen/nuorelleen, jos hän ei halua, että tämä tulee kouluun. Yli 3 päivän luvan myöntää rehtori. Opetusjärjestelyt suunnitellaan yhdessä opettajan ja koulun kanssa. Kouluun palattuaan oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada tarvittaessa tukiopetusta. Poissaolon aikana mahdollisesti olevista kokeista ja arvioinneista keskustellaan opettajan kanssa.

Olemme hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Epävarmuus ja sairastumiseen mahdollisesti liittyvät pelot aiheuttavat huolta myös lapsissa ja nuorissa. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella asiasta kotona rauhoittelevaan sävyyn ja auttaa heitä keskittymään koulutyöhön luottavaisin mielin.

Tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja tiedotamme koronaviruksen vaikutuksista koulutyöhön välittömästi lisää, kun uutta tietoa ilmenee.

Leena Auvinen, opetusjohtaja

 

Rehtorin 13.3.2020 huoltajille Wilma-viestillä lähettämä tiedote

Ohjeistus koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden varalta / Kuopion Lyseon lukion opiskelijat ja huoltajat

Eilen torstaina edelleen lähettämässäni opetusjohtaja Leena Auvisen tiedotteessa todettiin seuraavaa:

“Huoltajia suositellaan käyttämään erityistä harkintaa myös lasten ja nuorten kohdalla – kotiin tulee jäädä matalalla kynnyksellä, jos lapsi tai nuori on vieraillut epidemia-alueella tai altistunut virukselle tai tuntee yleisesti flunssan oireita.”

Päivitämme nyt ohjetta Lyseon lukion osalta eilisen (to 12.3.) hallituksen linjauksen mukaisesti. Kaikkia ulkomailta palaavia suositeltiin jäämään kotiin niin töistä, varhaiskasvatuksen piiristä kuin koulustakin. Samaa linjausta sovellamme nyt Kuopion Lyseon lukiossakin.

Alun perin epidemia-alueiksi määritellyillä alueilla (Italia, Tirol, Nordrhein-Westfalen, Iran, Manner-Kiina, Etelä-Korea) lomailleita pyydetään opiskelemaan kotona 14 vuorokautta Suomeen palaamisen jälkeen. Sen jälkeen he voivat palata tai ovat voineet jo palata lähiopetukseen, mikäli oireita ei ole.

Mikäli opiskelija on palannut mistä tahansa ulkomailta keskiviikon 11.3. jälkeen, hänen olisi suositusten perusteella jäätävä kotiin opiskelemaan alustavasti seisemän vuorokauden ajaksi. Tämä aika saattaa muuttua, mikäli uusia tietoja ilmenee.

Mikäli opiskelija on palannut muualta ulkomailta kuin epidemia-alueilta ennen 11.3. ja on oireeton, hän voi opiskella lähiopetuksessa.

Kaikissa tapauksissa opiskelija voi tällä hetkellä vallitsevien olosuhteiden vuoksi jäädä omaehtoisesti opiskelemaan kotoa käsin. Opiskelija ottaa yhteyttä häntä opettaviin opettajiin ja sopii etäopiskelun ohjaamisesta.

Varautuminen koronakaranteeniin / monimuoto-opetukseen

Mahdollisessa karanteenitilanteessa opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opetus voi olla tehtävien antoa kotiin, itsenäistä työskentelyä, etäopetusta tai digitaalisten materiaalien ja oppimisympäristöjen käyttöä. Viestintä toteutetaan Wilman kautta.

Aineenopettajat keskustelevat kurssin seuraavilla oppitunneilla opiskelijoiden kanssa mahdollisesta karanteenitilanteesta. Aineenopettajat sopivat ryhmänsä kanssa digitaalisen oppimisympäristön käytöstä. Karanteenitilanteessa monimuoto-opetus toteutetaan aineenopettajan ohjeistuksen mukaan.

Jokaisen opiskelijan on vietävä kaikki omat oppikirjat ja muut tarvittavat oppimateriaalit kotiin päivittäin.

Muuta aiheeseen liittyen

Tiedottamista Wilman kautta lisätään nyt jatkuvasti. Toivottavasti niin te opiskelijat kuin huoltajatkin pystytte seuraamaan tiedotusta kouluasioihin liittyen aktiivisesti. Voitte olla yhteydessä minuun tai aineenopettajiin heti, kun jokin asia askarruttaa.

Toivotaan, että selviämme tästäkin koettelmuksesta kunnialla.

Samuli Laitinen, rehtori

 

Opetusjohtajan tiedote 12.3.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut suosituksen koronaviruksen laajenemisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaamiseksi. Ministeriö suosittaa työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta tai tuntee flunssan oireita. Suositus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa

Tämä tieto on lähetetty kouluille ja päiväkodeille Kuopiossa. Osa koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä saattaa siis joutua jäämään pois töistä ja se tarkoittaa erityisjärjestelyitä arjessa. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa kouluissa opiskelua monella eri tavalla, kuten esimerkiksi tehtävien antoa kotiin, etäopetusta, itsenäistä työskentelyä tai digimateriaalien käyttöä.

Huoltajia suositellaan käyttämään erityistä harkintaa myös lasten ja nuorten kohdalla – kotiin tulee jäädä matalalla kynnyksellä, jos lapsi tai nuori on vieraillut epidemia-alueella tai altistunut virukselle tai tuntee yleisesti flunssan oireita.

Ulkomaille suuntautuvat luokkaretket ja koulujen matkat perutaan toistaiseksi. Myös kansainväliset vierailut kouluille ja päiväkodeille perutaan toistaiseksi. Kotimaan oppilasmatkojen kohdalla käytetään suurta harkintaa, ettei lapsia ja nuoria turhaan altisteta virukselle.

Korona on tällä hetkellä miltei kaikenikäisiä lapsia ja nuoria koskettava ja välillä jopa ahdistava asia, johon törmätään median kautta, kavereiden ja aikuisten puheissa. Vanhempia ja muita lähellä olevia aikuisia tarvitaan nyt vastavoimaksi mahdollisille ahdistaviksi koetuille uutisille. Lue täältä lisää MLL:n ohjeita vanhemmille lasten kanssa koronaviruksesta keskusteluun: https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

Leena Auvinen,  opetusjohtaja